Menecment fənni tələbələrə menecmentə dair həm nəzəri, həm praktiki biliklər verməklə, gələcəkdə çalışacaqları şirkətlərdə müxtəlif növ planların necə qəbul edildiyi, təşkilati strukturun formaları, işçilərə hansı şəkildə rəhbərlik olunduğu və fəaliyyətlərə nəzarət mexanizmlərinə dair biliklərin aşılanmasıdır.

Həmçinin şirkətlərdə idarəetmənin necə qurulduğu, şirkətin öz planlarını, hədəflərini, təşkilati strukturunu, işçilərin effektivliyini artırmaq üçün lazımi tədbirləri necə hazırladığını və nəzarəti necə həyata keçirdiyinin öyrənilməsidir