Bu fənn təbiət, cəmiyyət,ictimayi həyat hadisələri və
problemlərini, əsas mərhələlərini, vacib hadisələri, insanların əməyi ilə
tanışlıq, vergi, hüquq, din haqqında məlumat, ekoloji prosesləri öyrədir.
Müqayisələr və paralellər aparmaq yolu ilə tələbələrdə müxtəlif qrup
uşaqlarlara baş vermiş təbiət hadisələri düzgün təhlil etmək, məntiqi nəticələr
çıxarmaq bacarığı formalaşdırılır. 
 Məsləhət günləri və saatları: II gün 15:00 -17:00,IV gün 15:00-17:00
 Telefon   +994 055 969 14 97
 E-mail ünvanı: Nigar.Qafarova4@teams.adpk.edu.az