Kursun əsas məqsədi tələbələrə multimediya, onun növləri və  istifadə sahələri, multimediya vasitələrinin növləri haqqında anlayış verməkdir. “Multimedia vasitələri” fənninin öyrənilməsində məqsəd – multimediya proqram vasitələrindən istifadə edərək multimediya avadanlıq vasitələrinin köməyi ilə tələbələrə lazımi multimediyanı yaratmaq bacarığları mənimsətmək.