Bu kurs fərdi və ictimai düşüncəni inkişaf etdirmək, şagirdlərə məsuliyyətli vətəndaş olmağı öyrətmək, qlobal qarşılıqlı əlaqələri başa düşmək, keçmiş, indiki və gələcək zaman arasındakı zəruri əlaqələri anlamaq üçün mühümdür