Müasir dövrdə Azərbaycan respublikası Multikulturalizmi özünün dövlət siyasəti bəyan etmişdir. Prezident H.Əliyev bu siyasəti uğurla həyata keşirmiş  və onun davamçısı möhtərəm prezidentimiz İ.Əliyev onu davam etdirir.Bu gün multikulturalizm bir fənn kimi bütün ali məktəblərdə tədris olunur və multikulturalizm dövlət siyasəti olması ilə əlaqədar olaraq bu fənn subbakalavr pilləsinin ixtisasları üzrə nəzərdə tutulur. Bu fənn özündə fəlsəfə, politalogiya, tarix, sosialogiya, kulturalogiya və digər humanitar fənnləri birləşdirir.